Stay Safe with Premier: Safety & Security Protocols. Know More
hidden

For stakeholders

Положення про Загальнi збори акцiонерiв

Положення про Наглядову Раду

Положення про Ревiзiйну комiсiю
 
Протокол №23 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію товариства

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів товариства

Проспект емісії цінних паперів

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

Річна фінансова звітність (за 2010 рік)

Висновок ревізійної комісії (2010 рік)

Аудиторський звіт

Особлива інформація про Товариство

Перелік афілійованих осіб Товариства

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Готель "Прем'єр Палац"

Особлива інформація про Товариство (28.03.2012)

Річна фінансова звітність (за 2011 рік)

Висновок ревізійної комісії (2011 рік)

Аудиторський звіт (за 2011 рік)

Річний звіт акціонера за 2011 рік

Підсумки голосування за 24.04.2012

Протокол Загальних зборів акціонерів від 24.04.2012

Особлива інформація про Товариство (06.06.2012)

Особлива інформація про Товариство (26.06.2012)

Особлива інформація про Товариство (25.07.2012)

Особлива інформація про Товариство (07.08.2012)

Особлива інформація про Товариство (26.09.2012)

Особлива інформація про Товариство (03.10.2012)

Особлива інформація про Товариство (24.10.2012)

Особлива інформація про Товариство (22.04.2013)

Річний звіт за 2012 рік

Аудиторське заключення за 2012 рік 

Особлива інформація про товариство (09.12.2013)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Протокол Загальних зборів акціонерів від 14.04.2014

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Готель "Прем'єр Палац"

Річна інформація емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Годовой отчет за 2015 год

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів 24.04.2017

Річна інформація емітетна цінних паперів за 2016 рік

Особлива інформація про зміну типу підприємства

Особлива інформація  від 22 грудня 2017 року 

Повідомлення про винекнення особливої інформації 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Повідомлення про особливу інформацію від 23.04.2018р 

Повідомлення про особливу інформацію від 23.04.2018р1 

Річний звіт за 2017рік- дата розміщення 27.04.2018р

Статут ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»

Особлива інформація(04.03.2019) 

Особлива інформація(06.03.2019) 

Повідомлення про проведення загальних зборів 16.04.2019 

Додаткове  повідомлення про загальні збори 

Додаткове питання ПОВІДОМЛЕННЯ ПП 2019 

Додаткова інформація про збори Акціонерів 

Додаткова інформація про збори Акціонерів(електронний підпис) 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента- дата розміщення 17.04.2019 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (електронний підпис) дата розміщення 17.04.2019  

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 23.05.2019 р. 

Повідомлення про прийняття рішення про вчинення правочинів - дата розміщення 17.04.2019 

Повідомлення про прийняття рішення про вчинення правочинів(електронний підпис) - дата розміщення 17.04.2019   

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік - дата розміщення 24.04.2019   

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік(електронний підпис) - дата розміщення 24.04.2019   

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб - дата розміщення 23.05.2019 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (електронний підпис) - дата розміщення 23.05.2019 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб - дата розміщення 11.09.2019р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (підпис) - дата розміщення 11.09.2019р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб - дата розміщення 02.12.2019р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (підпис) - дата розміщення 02.12.2019р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб - дата розміщення 03 грудня 2019р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (підпис) - дата розміщення 03 грудня 2019р.

Повідомлення про загальні збори Акціонерів 21.04.2020р. - дата розміщення 16.03.2020

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 10.03.2020р. - дата розсилки 16.03.2020

Перелік документів для участі у Загальних зборах 21.04.2020р. - дата розміщення 16.03.2020

Проекти рішень з питань включених до порядку денного ЗЗА 21.04.2020р. - дата розміщення 16.03.2020

Повідомлення про загальні збори Акціонерів 21.04.2020р. (електронний ключ) - дата розміщення 16.03.2020

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих авцій станом на 10.03.2020р. (електонний ключ) - дата розсилки 16.03.2020

Перелік документів для участі у Загальних зборах 21.04.2020р. (електронний ключ) - дата розміщення 16.03.2020

Проекти рішень з питань включених до порядку денного ЗЗА 21.04.2020р. (електронний ключ) - дата розміщення 16.03.2020

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ «Про акціонерні товариства» 

Повідомлення про прийняття рішення про вчинення правочинів (електронний ключ) - дата розміщення 22.04.2020 

Повідомлення про прийняття рішення про вчинення правочинів - дата розміщення 22.04.2020 

Особлива інформація  про зміну складу посадових осіб емітента (електронний ключ) -  дата розміщення 22.04.2020 

Особлива інформація  про зміну складу  посадових осіб емітента -  дата розміщення 22.04.2020 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік - дата розміщення 29.04.2020

Річна інформація емітента цінних паперів (електронний ключ) за 2019 рік - дата розміщення 29.04.2020

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб - дата розміщення 27.07.2020

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (електронний ключ) - дата розміщення 27.07.2020

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб - дата розміщення 14.08.2020

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (електронний ключ) - дата розміщення 14.08.2020

Особлива Інформація емітента - дата розміщення 09.12.2020

Особлива інформація емітента(електронні ключі) - дата розміщення 09.12.2020

Повідомлення ТОВ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ про набуття права власностіна домінуючий контрольний пакет акцій - дата розміщення 09.12.2020

Повідомлення про набуття права власностіна домінуючий контрольний пакет акцій (електронний ключ) - дата розміщення 09.12.2020

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій в усіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» - дата розміщення 24.12.2020

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій в усіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» (цифровий підпис) - дата розміщення 24.12.2020

Особлива інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції - дата розміщення 06.01.2021

Особлива інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (електроний ключ)ramir - дата розміщення 06.01.2021

Особлива інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - дата розміщення 02.03.2021

Особлива інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (електронний підпис) - дата розміщення 02.03.2021

Повідомлення про загальні збори Акціонерів 06.04.2021 - дата розміщення 04.03.2021

Повідомлення про загальні збори Акціонерів 06.04.2021 (електронний підпис) - дата розміщення 04.03.2021

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій акції станом на 23.02.2021

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій акції станом на 23.02.2021 (електронний ключ)

Перелік документів для участі у Загальних зборах 06.04.2021

Перелік документів для участі у Загальних зборах 06.04.2021 (електронний ключ)

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного ЗЗА 06.04.2021

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного ЗЗА 06.04.2021 (електронний ключ)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 31.03.2021 - дата розміщення 05.04.2021р 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 31.03.2021 - дата розміщення 05.04.2021р (електронний ключ) 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 31.03.2021 - дата розміщення 05.04.2021р (електронний ключ) 

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - дата розміщення 07.04.2021

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (електронний ключ) - дата розміщення 07.04.2021

Протокол про підсумки голосування - дата розміщення 07.04.2021

Протокол про підсумки голосування (електронний ключ) - дата розміщення 07.04.2021

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб - дата розміщення 22.04.2021

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (електронний ключ) - дата розміщення 22.04.2021

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік - дата розміщення 28.04.2021

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (електронний ключ) - дата розміщення 28.04.2021

Особлива інформація про зміну посадового складу від 11.10.2022р.

Особлива інформація про зміну посадових осіб від 11.10.2022р.- електронний ключ RTF

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 19.10.2022р. 

Особлива інформація про зміну складу  посадових осіб від 19.10.2022р. - електронний підпис.RTF 

Повідомлення про дистанційні Загальні збори акціонерів 06.12.2022р. - дата розміщення 02.11.2022 

Повідомлення про дистанційні Загальні збори акціонерів 06.12.2022  (елктронний ключ) - дата розміщення 02.11.2022 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на  21.10.2022р. - дата розміщення 02.11.2022 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.10.2022р. (елeктронний ключ) - дата розміщення 02.11.2022.pdf 

Перелік документів для участі у Загальних зборах 06.12.2022р. - дата розміщення 02.11.2022 

Перелік документів для участі у Загальних зборах 06.12.2022р. (елктронний ключ)- дата розміщення 02.11.2022.pdf 

БЮЛЕТЕНЬ для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ ''ГОТЕЛЬ ''ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ'', які проводяться дистанційно 06.12.2022.docx 

БЮЛЕТЕНЬ для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ ''ГОТЕЛЬ ''ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ'', які проводяться дистанційно 06.12.2022.pdf 

БЮЛЕТЕНЬ для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ ''ГОТЕЛЬ ''ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ'' , які проводяться дистанційно 06.12.2022.p (електронний ключ) 

БЮЛЕТЕНЬ для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ ''ГОТЕЛЬ ''ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ'' , які проводяться дистанційно 06.12.2022.pdf  (електронний ключ) 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 15.12.22 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 15.12.22.pdf- електроний ключ підпис 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб НР від 15.12.22 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб НР від 15.12.22.pdf 

Протоколи про підсумки голосування 1-7 питань порядку денного 2022 

Протоколи про підсумки голосування 1-7 питань порядку денного 2022.pdf - електронний ключ 

Особлива інформація  про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  

Особлива інформація  про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.pdf - електронний ключ 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік - дата розміщення 16.12.2022 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік - дата розміщення 16.12.2022.pdf (електронний ключ-підпис) 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік - дата розміщення 16.12.2022.pdf (електронний підпис-печатка) 

Особлива інформація про  прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 20 04 2023 

Особлива інформація про  прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 20 04 2023 -електроний ключ підпис.pdf.asice 

ПРОТОКОЛ ЗЗА від 20.04.2023 р. - дата розміщення 25.04.2023 р. 

ПРОТОКОЛ ЗЗА від 20.04.2023 р. (електронний ключ) - дата розміщення 25.04.2023 р. 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік - дата розміщення 28.04.2023 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік (електроний ключ підпис) - дата розміщення 28.04.2023.rtf 

Перелік документів для участі у Загальних зборах 30.07.2024р. - дата розміщення 25.06.2024  

Перелік документів для участі у Загальних зборах 30.07.2024р. (електронний ключ) - дата розміщення 25.06.2024  

Повідомлення про дистанційні Загальні збори акціонерів 30.07.2024р. - дата розміщення 25.06.2024  

Повідомлення про дистанційні Загальні збори акціонерів 30.07.2024р. (електронний ключ) - дата розміщення 25.06.2024 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.06.2024р. - дата розміщення 25.06.2024 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.06.2024 р. (електронний ключ) - дата розміщення 25.06.2024 

hidden