hidden

Акционерам

Статут

Положення про Виконавчий орган (Генерального Директора)

Положення про Загальнi збори акцiонерiв

Положення про Наглядову Раду

Положення про Ревiзiйну комiсiю
 
Протокол №23 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію товариства

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів товариства

Проспект емісії цінних паперів

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

Річна фінансова звітність (за 2010 рік)

Висновок ревізійної комісії (2010 рік)

Аудиторський звіт

Особлива інформація про Товариство

Перелік афілійованих осіб Товариства

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Готель "Прем'єр Палац"

Особлива інформація про Товариство (28.03.2012)

Річна фінансова звітність (за 2011 рік)

Висновок ревізійної комісії (2011 рік)

Аудиторський звіт (за 2011 рік)

Річний звіт акціонера за 2011 рік

Підсумки голосування за 24.04.2012

Протокол Загальних зборів акціонерів від 24.04.2012

Особлива інформація про Товариство (06.06.2012)

Особлива інформація про Товариство (26.06.2012)

Особлива інформація про Товариство (25.07.2012)

Особлива інформація про Товариство (07.08.2012)

Особлива інформація про Товариство (26.09.2012)

Особлива інформація про Товариство (03.10.2012)

Особлива інформація про Товариство (24.10.2012)

Особлива інформація про Товариство (22.04.2013)

Річний звіт за 2012 рік

Аудиторське заключення за 2012 рік 

Особлива інформація про товариство (09.12.2013)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Протокол Загальних зборів акціонерів від 14.04.2014

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Готель "Прем'єр Палац"

Річна інформація емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Годовой отчет за 2015 год

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів 24.04.2017

Річна інформація емітетна цінних паперів за 2016 рік

Особлива інформація про зміну типу підприємства

Особлива інформація  від 22 грудня 2017 року

Повідомлення про винекнення особливої інформації

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Повідомлення про особливу інформацію від 23.04.2018р 

Повідомлення про особливу інформацію від 23.04.2018р1 

Річний звіт за 2017рік- дата розміщення 27.04.2018р

hidden