Covid-19: сетевые стандарты чистоты и безопасности. Подробнее
hidden

Акционерам

Статут

Положення про Загальнi збори акцiонерiв

Положення про Наглядову Раду

Положення про Ревiзiйну комiсiю
 
Протокол №23 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію товариства

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів товариства

Проспект емісії цінних паперів

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

Річна фінансова звітність (за 2010 рік)

Висновок ревізійної комісії (2010 рік)

Аудиторський звіт

Особлива інформація про Товариство

Перелік афілійованих осіб Товариства

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Готель "Прем'єр Палац"

Особлива інформація про Товариство (28.03.2012)

Річна фінансова звітність (за 2011 рік)

Висновок ревізійної комісії (2011 рік)

Аудиторський звіт (за 2011 рік)

Річний звіт акціонера за 2011 рік

Підсумки голосування за 24.04.2012

Протокол Загальних зборів акціонерів від 24.04.2012

Особлива інформація про Товариство (06.06.2012)

Особлива інформація про Товариство (26.06.2012)

Особлива інформація про Товариство (25.07.2012)

Особлива інформація про Товариство (07.08.2012)

Особлива інформація про Товариство (26.09.2012)

Особлива інформація про Товариство (03.10.2012)

Особлива інформація про Товариство (24.10.2012)

Особлива інформація про Товариство (22.04.2013)

Річний звіт за 2012 рік

Аудиторське заключення за 2012 рік 

Особлива інформація про товариство (09.12.2013)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Протокол Загальних зборів акціонерів від 14.04.2014

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Готель "Прем'єр Палац"

Річна інформація емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Годовой отчет за 2015 год

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів 24.04.2017

Річна інформація емітетна цінних паперів за 2016 рік

Особлива інформація про зміну типу підприємства


Особлива інформація  від 22 грудня 2017 року 

Повідомлення про винекнення особливої інформації 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Повідомлення про особливу інформацію від 23.04.2018р 

Повідомлення про особливу інформацію від 23.04.2018р1 

Річний звіт за 2017рік- дата розміщення 27.04.2018р 

Особлива інформація(04.03.2019) 

Особлива інформація(06.03.2019) 

Повідомлення про проведення загальних зборів 16.04.2019 

Додаткове  повідомлення про загальні збори 

Додаткове питання ПОВІДОМЛЕННЯ ПП 2019 

Додаткова інформація про збори Акціонерів 

Додаткова інформація про збори Акціонерів(електронний підпис) 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента- дата розміщення 17.04.2019 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (електронний підпис) дата розміщення 17.04.2019  

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 23.05.2019 р. 

Повідомлення про прийняття рішення про вчинення правочинів - дата розміщення 17.04.2019 

Повідомлення про прийняття рішення про вчинення правочинів(електронний підпис) - дата розміщення 17.04.2019  

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік - дата розміщення 24.04.2019  

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік(електронний підпис) - дата розміщення 24.04.2019  

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб - дата розміщення 23.05.2019 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (електронний підпис) - дата розміщення 23.05.2019 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб - дата розміщення 11.09.2019р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (підпис) - дата розміщення 11.09.2019р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб - дата розміщення 02.12.2019р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (підпис) - дата розміщення 02.12.2019р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб - дата розміщення 03 грудня 2019р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (підпис) - дата розміщення 03 грудня 2019р.

Повідомлення про загальні збори Акціонерів 21.04.2020р. - дата розміщення 16.03.2020

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 10.03.2020р. - дата розсилки 16.03.2020

Перелік документів для участі у Загальних зборах 21.04.2020р. - дата розміщення 16.03.2020

Проекти рішень з питань включених до порядку денного ЗЗА 21.04.2020р. - дата розміщення 16.03.2020

Повідомлення про загальні збори Акціонерів 21.04.2020р. (електронний ключ) - дата розміщення 16.03.2020

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих авцій станом на 10.03.2020р. (електонний ключ) - дата розсилки 16.03.2020

Перелік документів для участі у Загальних зборах 21.04.2020р. (електронний ключ) - дата розміщення 16.03.2020

Проекти рішень з питань включених до порядку денного ЗЗА 21.04.2020р. (електронний ключ) - дата розміщення 16.03.2020

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ «Про акціонерні товариства» 

Повідомлення про прийняття рішення про вчинення правочинів (електронний ключ) - дата розміщення 22.04.2020 

Повідомлення про прийняття рішення про вчинення правочинів - дата розміщення 22.04.2020 

Особлива інформація  про зміну складу посадових осіб емітента (електронний ключ) -  дата розміщення 22.04.2020 

Особлива інформація  про зміну складу  посадових осіб емітента -  дата розміщення 22.04.2020 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік - дата розміщення 29.04.2020

Річна інформація емітента цінних паперів (електронний ключ) за 2019 рік - дата розміщення 29.04.2020

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб - дата розміщення 27.07.2020

Особлива інформація про зміну складу посадови осіб (електронний ключ) - дата розміщення 27.07.2020

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб - дата розміщення 14.08.2020

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (електронний ключ) - дата розміщення 14.08.2020

hidden